img
Tunebygg AS

Organisasjon og ansvar

TuneBygg AS har en kjerne med meget dyktige faste ansatte på kontor og ute.
I tilleg til faste ansatte har vi 10 sesongansatte som vi tilkaller ved behov.
De fleste ansatte har fagbrev og de som ikke har det er under ledelse av personer med fagbrev på anleggsplassen.
Alle våre ansatte har formelle ansettelseskontrakter og trygge betingelser.